Skip to content

KIRIM TATAR weblog

Blog despre tatarii crimeeni de pretutindeni, in special, dar si despre lumea turcica, in general

Archive

Category: UDTTMR

http://www.cugetliber.ro/1287349200/articol/69914/elevii-tatari-din-medgidia-au-de-saptamana-trecuta-un-cabinet-de-limba-materna/

http://www.cugetliber.ro/1261951200/articol/54011/organizatia-de-femei-a-udttmr-sia-lansat-sambata-programul-pentru-2010/

http://www.cugetliber.ro/1264370400/articol/55328/doua-proiecte-de-legi-ale-deputatului-udttmr-aledin-amet-supuse-votului-final-la/

http://www.cugetliber.ro/1263160800/articol/54471/unitatea-in-diversitate-rezida-in-magia-multiculturalismului-din-dobrogea/

http://www.cugetliber.ro/1263765600/articol/54916/20-de-ani-de-la-infiintarea-filialei-medgidia-a-udttmr/

http://www.cugetliber.ro/1260828000/articol/53366/cuget-liber-sia-adjudecat-diploma-pentru-crearea-unei-imagini-pozitive-comunitat/

2.Minoritatea t?tar?

O perioad? de timp a existat impresia
n opinia public? dar chiar ?i n rndul celor care lucreaz? n domeniu -
c? problema minorit??ilor na?ionale n Romnia este n esen?? problema maghiarilor
?i romilor. apador-ch a constatat c? o apropiere de via?a minorita?ilor mai
pu?in numeroase dezminte aceast? imagine simplificat?. Conform recens?mntului
din 1992, n Romnia au fost identificate 16 minorit??i ?i alte dou? comunit??i,
a ceang?i
lor
?i a cara?ovenilor. Dintre cele dinti trebuie men?ionate minoritatea turc?
(29,533 membri: circa 0,1% din popula?ia Romniei) ?i minoritatea t?tar? (24,649,
circa 0,07%). Identitatea na?ional? a fost nregistrat? pe baza declara?iei
libere a celor nt
reba?i[1].

O m?sur? special? de protec?ie a minorit??ilor na?ionale din
Romnia este dreptul de a avea un reprezentant n Parlament. Situa?ia n materie
este stabilit? prin art. 59 (2) din Constitu?ie ?i prin Legea nr. 68/1992, privitoare
la alegerile generale, respectiv Legea nr. 70/1991 amendat? ?i completat? prin
Legea nr. 25/1996, referitoare la alegerile locale.

O alt? m?sur? special? este posibilitatea
primirii, de c?tre o minoritate na?ional? a unei subven?ii de la Bugetul de
stat, n conformitate cu Hot?rrea de Guvern nr. 17/1997, art. 2 (d) ?i Legea
nr. 72/1996. De?i finan?area de la buget ar putea fi realizat?, n principiu,
prin diverse mijloace cum ar fi licita?ia public? de proiecte – , ea a fost
legiferat? ?i realizat?, de c?tre autorit??ile
romne, prin acordarea unei sume anuale pentru
organiza?ia reprezentativ? a minorit??ii na?ionale (647,5 milioane lei n anul
1998, pentru Uniunea Democratic? a T?tarilor Turco- Musulmani din Romnia), membr?
a Consiliului pentru minorit??ile na?ionale (ia
r,
dup? 1997, a Consiliului minorit??ilor na?ionale).

Avnd n vedere cele de mai sus, organiza?ia reprezentativ?
a minorit??ii na?ionale cap?t? un statut privilegiat n cadrul comunit??ii.
ntr-adev?r, prin intermediul acestei organiza?ii, minoritatea na?ional? beneficiaz?
de dou? m?suri speciale importante pentru minoritate: (a) ocuparea unui loc
n Parlament (numai o singur? organiza?ie are dreptul s? reprezinte minoritatea
na?ional? n Parlament); (b) accesul la fonduri publice , menite s? asigure protec?ia
?i dezvoltarea minorit??ii na?ionale.

n spiritul tuturor documentelor
interna?ionale privind protec?ia minorit??ilor na?ionale ?i n spiritul legisla?iei
interne, orice presiune asupra membrilor minorit??ii – indiferent dac? aceast?
presiune a avut sau nu caracter premeditat -, pentru ca ace?tia s? se prezinte
ntr-un
anume fel din punct de vedere identitar, este ilegitim?. Statul are obliga?ia de a a proteja
membrii minorit??ilor na?ionale de o eventual? presiune asupra lor. Acest principiu
este valabil indiferent cine ar exercita aceast? presiune, inclusiv n cazul
n care presiunea este exercitat? de organiza?ia care reprezint? minoritatea
na?ional? n Parlamentul Romniei.

Comunitatea t?tar? din Romnia este
reprezentat? de c?tre organiza?ia numit? Uniunea Democratic? a T?tarilor Turco-Musulmani
din Romnia. Ea este cea care a beneficiat de dreptul de a trimite un reprezentant
n Parlamentul Romniei ?i cea care, f?cnd parte din Consiliul minorit??ilor
na?ionale a beneficiat de finan?are de la bug
etul
de stat. Avnd n vedere rolul acestei organiza?ii n cadul comunit??ii, ea
constituie calea privilegiat? sau cadrul prin care membrii minorit??ii t?tare
particip? la destinele comunit??ii (n particular, definirea strategiei parlamentare
prin care se
promoveaz?
interesele comunit??ii; modul n care sunt folosite resursele financiare ale
statului pentru protec?ia ?i dezvoltarea minorit??ii etc.). Aceast? organiza?ie
constituie un instrument prin care t?tarii din Romnia au acces la m?surile
speciale de
stinate
protec?iei lor.

Denumirea comunit??ii sugereaz? ns? c? membrii organiza?iei
fac parte dintr-o categorie special?: a t?tarilor turco-musulmani. Ca urmare,
pentru a beneficia de m?surile speciale asigurate lor, t?tarii din Romnia se
afl? sub presiunea de a se asocia, cu sau f?r? voia lor, unei organiza?ii de
t?tari turco-musulmani.

A?adar, denumirea organiza?iei Uniunea
Democratic? a T?tarilor Turco-Musulmani din Romnia nu este n acord cu drepturile
?i libert??ile fundamentale ale membrilor minorit??ii t?tare. Desigur, dreptul
de asociere implic? ?i dreptul persoanelor care doresc asocierea de a-?i alege
denumirea dorit? pentru organiza?ia lor. Dar, n cazul n care aceast? organiza?ie
este una reprezentativ? a minorit??ii na?ionale
,
bucurnd
u-se de condi?iile speciale oferite
de legisla?ie, alegerea denumirii este limitat? de condi?ia de a nu se crea
nici un fel de coerci?ie asupra membrilor minorit??ii.

Avnd n vedere argumentele de mai sus ?i sesiz?rile unor membri
ai minorit??ii t?tare din Romnia, APADOR-CH a sus?inut acel curent din cadrul
comunit??ii t?tare care dore?te p?strarea identit??ii t?tarilor ?i se opune
asimil?rii lor n cadrul comunit??ii turcilor.

 

UDTTMR

Mar 2

http://www.tiad.ro/tatar.ro/Cas/Cas%20August%202008.pdf

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X