Skip to content

KIRIM TATAR weblog

Blog despre tatarii crimeeni de pretutindeni, in special, dar si despre lumea turcica, in general

Archive

Category: Situatia din Crimeea

http://karadeniz-press.ro/kara/tatarii-crimeeni-interzisi-de-patriarhul-rus-kirill/

http://theblacksea.eu/tatarii-sevastopol-simferopol-yalta-786

http://www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/population-transfer-the-crimean-tatars-return-home

O traducere aproximativa a articolului de mai sus:

n 1912, un savant rus, LP Semirenko, a scris c? “chiar ?i cei care au fost n crimeea pentru o lun?, dar ?tiu c? Crimeea va pieri dup? reinstalarea t?tari. Ei sint singurii care au supravie?uit n acest stepa uscat? deoarece st?pnesc secrete de extrac?ie a apei ?i de irigare a gradinilor ?i de cre?tere a animalelor”

Cuvintele Semirenko au fost profetice. n august 1944, Stalin a ordonat reinstalarea complet? a t?tarilor din Crimeea. Acestia au fost expediati c?tre Asia Central? ca prizonieri, aducnd daune masive a mediului ?i al economiei din Crimeea. Mai dezvoltate anterior zonele de step? ?i regiunile muntoase din Crimeea sunt acum pustie ?i degradate.

A fost oameni, desigur, care a suferit cel mai mult dintre toate. De 150,000 t?tarii din Crimeea, care au fost trimisi n Asia Central? n 1944, unul din cinci a murit nainte de 1948. Majoritatea deportatilor au fost femei, b?trni, ?i copii; b?rba?ii au fost inrolati pentru a lupta mpotriva fasci?tilor germani ?i apere statul, stat care a trimis so?iile ?i copiii lor n exil. Mii de t?tarilor crimeeni a murit pe front n timpul al doilea r?zboi mondial, dar cei care au supravie?uit nu ar putea reveni la casele lor. n 1945 ?i 1946 acestia au fost deporta?i n Asia Central?.

ntoarcere lent? a t?tarilor din Crimeea n patria lor a nceput n 1967, imediat dup? ce Uniunea Sovietic? a eliminat acuza?ia de complicitate cu fasci?tii n timpul celui de al doilea r?zboi mondial. Cu toate acestea, multe obstacole administrative a r?mas pe calea spre cas?, ?i doar 10 la sut? din t?tarilor din Crimeea s-au ntors nainte de 1978. De la 1979 la 1985, doar cteva familii zeci au reusit sa se descurce prin incilcelile administrative.

C? mai multi t?tari crimeeni au vrut s? se ntoarc? a devenit clar la mijlocul anului 1987. Ca rezultat al perestroik?i, intre 1987 si 1990, cel putin de 10 ori mai multe persoane s-au intors dect n urma cu 20 de ani. Chiar ?i a?a, returnarea lor a fost departe de u?or. Doar ct de greu a devenit clar, din 1989 un sondaj de opinie realizat de Centrul pentru Ethnopolitical ?i regionale de cercetare. n total, centrul chestionate 3113 de persoane din principalele regiuni n care tr?iesc t?tari – Asia Central? ?i Kazahstan, Kray Krasnodar n Rusia, oblastul Kherson din Ucraina, ?i n Crimeea.

KRYMLY

T?tarilor crimeeni se numesc Krymly, locuitorii din Crimeea. Krymly sunt diferite de alte t?tarii ?i vorbesc limbi turcice, care difer? substan?ial de limba t?tarilor buna. Numele lor sugereaz? strns? leg?tur? cu peninsula Crimeea. Aici, ntre 1443 ?i 1783, un stat puternic ?i prosper, Hanatul Crimeii, a condus cele mai multe persoane care reprezint? t?tarilor din Crimeea. Dup? ce Rusia a cucerit Hanatul, Ecaterina cea Mare a d?ruit p?r?i mai mari ?i mai bune din regiune la consilieri ei apropiate ?i prieteni, care au preluat imediat tuturor terenurilor t?tar?. Aceasta a dus la emigrarea n mas? n primul t?tarii din Crimeea, ncepnd cu un exod, n special n Turcia, care continu? ?i ast?zi.

Un reper important n istoria t?tarilor din Crimeea a fost formarea n 1921 a Republicii Autonome Crimeea, cu capitala la Simferopol, ca parte a Federa?iei Ruse. Cu toate acestea, Uniunea Sovietic? a abolit Republicii Autonome Crimeea n 1945, n locul acestuia crearea unui oblast non-etnice, care a fost, la rndul s?u, transferate n Republica Ucraina n 1954.

Dup? un referendum 1991, Ucraina guvernul ?i-a restabilit Republicii Autonome Crimeea, dar t?tarii din Crimeea, care sunt mai pu?in de un sfert din popula?ie a peninsulei, nu au participat la referendum ?i nu recunosc principiile pe care Republica a fost fondat?. n schimb, la conferin?a lor, n iunie 1991, t?tarii din Crimeea a stabilit un medzhlis (parlamentul), care ar fi “cel mai nalt organ plenipoten?iar reprezentant al t?tarilor din Crimeea na?iunii.” Delega?ii au ales Mustapha Dzhamilev de pre?edinte al Medzhlis.

Guvernul ucrainean nu a fost nc? s? recunoasc? autoritatea Medzhlis. Totu?i, diferitele guverne din Ucraina a lungul anilor a f?cut posibil? de a sprijini ?i a dezvolta o cultur? na?ional? t?tar? din Crimeea. Peste 500 de ?coli – inclusiv a preg?tirii pedagogice, medicale, arte plastice, muzicale ?i colegii – cu predare n toate subiectele n limba t?tar? crimeean? sunt n func?iune. Un centru pentru studierea exist? Crimeii limba t?tar? ?i literaturii sale, ?i intelectualitatea t?tari, joac? un rol important n via?a Crimeii.

Conform recens?mntului sovietic, 271100 t?tarii din Crimeea a tr?it n Uniunea Sovietic? n 1989, pn? la 179,100 n 1926. Liderii mi?c?rii na?ionale din Crimeea t?tar? estimare a popula?iei na?ionale s? fie de cel pu?in o jum?tate de milion. Centrul de Studii Regionale ?i Ethnopolitical locuri cifra la aproximativ 360000 la 400.000 t?tarilor din Crimeea.

Drum dificil ACAS?

Autoritatile din Crimeea au fost preg?tit? pentru schimbare brusc? a politicii oficiale care au dus la revenirea mase mari de oameni pentru a peninsulei. Ei au fost orientate de a lua n oameni rural, dar acest popor urbanizat n dup? 1954 ani de n?eles ?i a dorit s? locuiesc n ora?e mari. Conform sondajului nostru, locuitorii ora?ului alc?tuit 62.1 la sut? din persoanele repatriate, ?i 53.5 la sut? din t?tarilor crimeeni dorit s? se stabileasc? n ora?e. Totu?i, doar 26.6 la sut? au fost n m?sur? s? reinstaleze n Crimeea n ora?e. Acest lucru a nsemnat ceva nou n istoria post-r?zboi sovietice: deurbanization unui popor urbane.

Deurbanization este un motiv major de ce locuitorii fostului oras ne intervieva?i au avut mari dificult??i n g?sirea de locuri de munc?. Doar 29 la sut? ar putea primi locuri de munc? n domeniile lor, ?i mai pu?in de 20 la sut? ar putea ob?ine un loc de munc? corespunz?tor n exercitarea ndatoririlor sale la ncadrarea n munc? fosta lor. Printre intelectualitatea – profesori, medici, arti?ti ?i oameni de ?tiin?? – situa?ia este deosebit de grav?. Peste o treime din medici t?tar? din Crimeea sunt ?omeri.

Studiul nostru sprijin? sinceritatea afirma?ia mai repatria?ilor “, care s-au mutat n Peninsula numai din dorin?a de a reveni la patria lor, nu pentru a mbun?t??i situa?ia lor material?. Acela?i lucru sa spus de c?tre t?tarii din Crimeea, care nc? mai tr?iesc n afara Crimeea.

Pentru 73 la sut? din persoanele repatriate, de fapt, condi?iile de via?? au nr?ut??it: procentul de familii c?tiga mai pu?in de 50 de ruble pe lun? pe persoan? a crescut de 4,5 ori. n plus, 4,3 la sut? din cei intervieva?i nu a avut nici casele lor ?i a tr?it cu rudele. n afar? de aceasta viata de zi cu zi nedecontate, 56 la sut? a t?tarilor crimeeni chestiona?i nu a putut s? mute familia lor ntreag? la Crimeea toate odat?. Unii dintre ei au trait timp de pn? la un an ?i jum?tate n afar? de familiile lor, n timp ce so?ia ?i copiii, uneori, p?rin?ii ?i copiii, a r?mas n urm?.

Chiar ?i a?a, mai mult de 90 la sut? din t?tarilor crimeeni a vrut s? se ntoarc? n Crimeea, iar majoritatea dintre ei au ncercat s? se ntoarc? n regiunile n care familiile lor au tr?it nainte de deportare. Utilizarea recens?mntului din 1926 – ultima care sunt fiabile – am comparat modele istorice de decontare a dorin?elor se ntorc t?tarilor din Crimeea. Aceast? compara?ie a ar?tat c? speran?a de oameni nici complet compensat? nici contrazis complet modele istorice de decontare. n 1926, 31,8 la sut? a t?tarilor din Crimeea a tr?it pe coasta Crimeii, ?i 32.8 la sut? din cei intervieva?i au dorit s? se stabileasc? acolo. Unele 18 la sut? a tr?it n stepele ?i un alt 49.8 la sut? n mun?i, n timp ce 59.2 la sut? a vrut s? se stabileasc? n aceste regiuni. n ansamblu, cererea de teren din sudul mai prospere de coast? a fost mai mic? dect s-ar putea fi de a?teptat, dezmin?ind presupunerea r?spndit? n Crimeea c? t?tarii din Crimeea a vrut s? profite de cele mai bune terenuri, sub pretextul de a se ntoarce n patria lor.

Preferin?e diferite pentru anumite regiuni din Crimeea-o oarecare m?sur? pe care depindea segment al t?tarilor din Crimeea o persoan? care a apar?inut. Cei care au tr?it de pe coasta de dorit s? reinstaleze acolo, la fel ca ?i cele care au tr?it n zonele montane au ales s? se ntoarc? acolo. Desigur, coloni?ti stepa au fost mai pu?in rezistente dect altele, la decizia autorit??ilor din Crimeea s? reinstaleze t?tarii din Crimeea, n cele mai multe zone slab dezvoltate, uscator de stepa.

Cu toate acestea, cele mai multe chiar de acest al treilea grup a dorit s? stabilit n Simferopol ?i a mprejurimilor sale. Ponderea celor care au dorit s? se stabileasc? n acest ora? din Asia Central? a fost de 3,3 ori mai mare dect ponderea celor care au tr?it acolo n 1926. Acest fapt este u?or de explicat: n anii de exil, fostul rurale, t?tarii din Crimeea a devenit predominant urbane, a?a cum a avut popula?ia Sovietic? ca un tot.

Este mai greu s? explice de ce autorit??ile din Crimeea a ales pentru a limita intrarea n Simferopol ?i nchide unele t?tarilor crimeeni de posibilitatea de a trai de pe coasta. Acest diferend ntre t?tarilor crimeeni ?i a autorit??ilor locale este una din sursele de conflict etnic n regiune. n cazul n care autorit??ile doresc s? atrag? t?tarilor crimeeni pentru zonele mai pu?in constante din stepele, acestea ar trebui s? nu acest lucru prin politici care s? limiteze t?tarilor din Crimeea, dar cu stimulente economice, cum ar fi facilit??i fiscale sau de asisten?? n ob?inerea ?i construirea de case.

De fapt, este necesar s? se stabileasc? un dialog ntre diferitele grupuri etnice care locuiesc n Crimeea. Astfel, ar avea sens s? se extind? astfel de beneficii pentru to?i locuitorii din Crimeea, asa ca nu numai t?tarii din Crimeea, ci ?i alte grupuri etnice ar putea alege s? se mute n stepele slab populate. Aceast? politic? ar putea ajuta pe cei care locuiesc deja n Crimeea simt c? sosirea imigran?ilor mbun?t??it, mai degrab? dect nr?ut??it, condi?iile de trai.

Centrul de Cercetare ETHNOPOLITICAL ?i regionale

Fondata in Iulie 1991, centrul ?i propune s? creeze grupuri interna?ionale ?i interdisciplinare de cercet?tori pentru a studia problemele etnice n Europa de Est ?i fosta Uniune Sovietic?.

Zonele de interes:

* particularit??i, situa?ia ?i perspectivele de dezvoltare socio-politice n societ??ile post-totalitare

* situa?iei socio-politice din fostele republici sovietice, including topics precum sunt partidele politice, liderii politici, ?i mi?c?rilor na?ionale ?i religioase

* rela?iilor interetnice ?i conflictele

* consecin?ele demografice a conflictelor interetnice, migra?ii etnice, ?i emigrarea

* decontare, cultura, schimbarea num?rului, precum ?i implicarea n conflictele interne ale minorit??ilor etnice ?i religioase.

Centrul de Cercetare Ethnopolitical ?i regional, 1010000 Moscova / Myasnitaskaya 13 tel: 921-72-76; Fax: 975-22-46 sau 925-21-61.

http://tudub.tripod.com/id28.html

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X